News

Vietnamwood & Furnitec 2015

Ho Chi Minh, 14th October 2015 - The 11th Vietnam International Woodworking Industry Fair (VIETNAMWOOD 2015), the Largest Woodworking Industry Expo in ASEAN is unveiled today at SECC Exhibition Hall at Ho Chi Minh City, Vietnam.

16/10/2015 18:19:28 See more

Mời tham gia Hội chợ chuyên ngành đồ gỗ CAEXPO 2015

Nằm trong chuỗi các hoạt động chuyên ngành của Hội chợ CAEXPO, nhằm tạo điều kiện xúc tiến thương mại thuận lợi cho các doanh nghiệp đỗ gỗ và thủ công mỹ nghệ của các nước ASEAN - Trung Quốc,...

16/10/2015 18:13:36 See more